Онлайн-конференция "Вакцинация от COVID-19. Правда и миф"